Budova školy z roku 1876

Původně chlapecká měšťanská škola, druhá česká škola na Moravě. Při vstupu pamětní desky spisovatele Karla Kálala a obětí 11. světové války z řad učitelů Alfréda Havleny, Viléma Hurta a Karla Rašky. V roce 2007 by se zde mělo zprovoznit Muzeum.

Sušárna ovoce – Papratná na Horečkách

Objekt v soukromém vlastnictví. Původní sušárna na ovoce je dobře udržována, objekt lázní na sousedním pozemku byl však přestavěn. Toto dílo patří k dosud nepublikovaným v odborné literatuře.

Budova bývalé textilní továrny

Budova bývalé textilní továrny Ing.V. Křenka v Nádražní ulici z r.1911, jedna z prvních staveb s železobetonovým skeletem u nás, zřejmě inspirována ateliérem francouzského architekta A. Perreta.

BEZ KOMENTÁŘŮ

Napište komentář