Náměstí

měšťanské domy v místě původní středověké zástavby, stavby ze 17., 18. a 19. století s více či méně zachovanými interiéry a fasádami. Na jihozápadní straně dochováno podloubí i s historickou dlažbou z oblázků.

Radnice

Radnice na frenštátském náměstí
novoromantická budova předána k užívání v r.1891 a postavena na místě v r.1796 vystavěného obecního domu. Na fasádě pískovcový znak města sv. Martin a reliéfní portréty J. A.Komenského, J.Jungmana, Fr.Palackého a B.Jablonského. V interiéru reliéfní alegorie Spořivost sochaře Jana Knebla. Památník obětem 1. a 2.svět.války, originál sousoší sv. Cyrila a sv. Metoděje, originál sochy pohanského boha Radegasta.

Měšťanský dům č.p. 2

Měšťanský dům číslo popisné 2 se nachází na parcele číslo 46/1 st., k. ú. Frenštát p. R. Jedná se o dům s historizující architekturou z roku 1899 s použitím zdiva barokního domu (z doby kolem r. 1700) a s dochovalým barokním podloubím. Stavbu provedl místní stavební a tesařský mistr Jan Parma.

Měšťanský dům č.p. 4

Měšťanský dům číslo popisné 4 stojí na náměstí Míru (parc. č. 48/1 st., k. ú. Frenštát p. R.). Charakteristická je pro tento dům barokní architektura na starších základech s dochovaným podloubím a fasáda z doby kolem roku 1874. Přestavbu a přístavbu prováděl stavitel a architekt Alfréd Parma v roce 1909, nadstavba v patře je z roku 1935. Vývoj městského domu je doložen od 16. století do současnosti.

Měšťanský dům č.p. 6

Měšťanský dům číslo popisné 6 (náměstí Míru, parc. číslo 55 st., k. ú. Frenštát p. R.) byl původně velkoměšťanským pravovárečným domem s dochovaným podloubím ze 17. století. Stavebně byl zhodnocen okolo roku 1827, adaptace proběhla v roce 1936. V jednom traktu domu bývala synagoga.

Měšťanský dům č.p. 12

Měšťanský klasicistní dům z poloviny 19. století, později stavebně upravovaný, stojí na náměstí Míru (parc. č. 8 st., k. ú. Frenštát p. R.). Jeho fasáda byla v 19. století doplněna o historizující římsy a celý dům byl v tomtéž století obohacen o secesní prvky.

Měšťanský dům č.p. 17

Hotel Přerov – měšťanský dům č. p. 17, stojí na náměstí Míru na parcele č. 13/1 st. Jedná se o řadový dům, postavený jako hotel na místě starého měšťanského domu. V roce 1898 byla provedena jeho kolaudace, stavitelem domu byl Michal Barabáš z Rožnova pod Radhoštěm.

Měšťanský dům č.p. 18

Měšťanský dům č. p. 18 (náměstí Míru, parc. č. 14 st., k. ú. Frenštát p. R.) je původně měšťanským právovárečným domem ze 2. poloviny 16. století. Jedná se o dům s pozdějšími dostavbami. Fasáda z 19. století byla nověji zjednodušena. Dům je součástí historického jádra města.

Měšťanský dům č.p. 19

Měšťanský právovárečný dům (náměstí Míru, parc. č. 15 st., k. ú. Frenštát p. R.) byl postaven po požáru ve 2. polovině 16. století a nověji přestavěn v 17. století. Doklad vývoje tohoto domu je zachycen od 16 do 19 století.

Měšťanský dům č.p. 20

Pro měšťanský dům č. p. 20 (náměstí Míru parc. č. 16, k. ú. Frenštát p. R.) je charakteristická historizující architektura z doby po polovině 19. století výrazně se uplatňující v severní frontě náměstí.

Měšťanský dům č.p. 21

Původně šenkovní měšťanský dům (náměstí Míru, parc. č. 17 st., k. ú. Frenštát p. R.) s dochovaným jádrem ze 17. století a pozdějšími četnými stavebními úpravami.

BEZ KOMENTÁŘŮ

Napište komentář