1437 - Jan Čapek ze Sán potvrdil privilegia zničená za husitských válek
1556 - Biskup Marek Khuen z Olomouce udělil výroční trh a týdenní trh
1577 - Biskup Jan XVII. Grodský přijal 2 výroční trhy
1584 - Biskup Stanislav II. Pavlovský potvrdil Frenštátským privilegia, pokud se budou přidržovat katolictví (podobně 1628 kardinál František z Ditrichštejna)
1781 - Frenštátu přiznán titul města

BEZ KOMENTÁŘŮ

Napište komentář