Při pohledu do historie můžeme pozorovat postupný rozvoj od původních cechovních spolků (Střelecký spolek) přes bohatý spolkový život první republiky až po současnost. Máme přitom co do činění s bohatým materiálem. Vždyť jen v r. 1931 zaznamenává městská kronika jmenovitě 41 nejrůznějších spolků, ve kterých působilo více než 6 000 členů. Podrobněji jsme zpracovali pouze ty, které pokládáme za nejdůležitější.

BEZ KOMENTÁŘŮ

Napište komentář