Rozvoj do roku 1914

S rozvojem hospodářství je úzce spjat rozvoj obchodu. Již od poloviny 19. století měl Frenštát ráz městečka, kde měly hlubokou tradici drobní řemeslníci a obchodníci. Jednalo se o tkalce, obuvníky, krejčí, hokynáře, řezníky a pekaře. Jejich malé obchůdky byly umístěny v jednotlivých domech. Soustředili se především v centru města – na náměstí, v Horní a Dolní ulici.

Rozvoj od roku 1918 do roku 1939

Po válce se začal život pozvolna zotavovat z bídy a nedostatku, který město sužoval během válečných let. Od poloviny dvacátých let fungovala celá řada soukromých obchodů na náměstí a v Horní ulici. Na náměstí bylo otevřeno knihkupectví Parma, které se stalo kulturním střediskem (majitel obchodu udržoval osobní kontakty s předními českými básníky, např. J. Seifertem, F. Halasem aj.). Kromě toho byla na náměstí řada hostinců (např. Konvičný, Huňka, Havrlant).

Značný podíl na obchodování mělo i židovské obyvatelstvo (např. firma Khon, Rosenfeld). Ještě do vypuknutí 2. světové války existoval pod radnicí tzv. „židovský trh“. Kromě toho probíhaly pravidelné týdenní trhy na náměstí, vždy ve středu a v pátek.

Negativně se na obchodním životě odrazila krize 1930 – 1833. Řada obchodů zkrachovala. Na drobné obchodnictví začal neblaze působit i rozvoj masové výroby. Např. s rozvojem obuvní firmy Baťa zanikla celá řada drobných obuvníků, mnozí museli opustit oblast podnikání. Situace se začala zlepšovat po r. 1935.

Rozvoj od roku 1945 do roku 1989

Situace se změnila po válce. Obchodní firmy židovských majitelů zanikly již za války. V letech 1948 až 1950 začala postupná likvidace soukromého sektoru, dokončena byla r. 1960. Obchody byly zestátněny, mnohé zůstaly na svém místě (v centru města), avšak přešly pod státní správu. Jak se město od padesátých let rozrůstalo, rozšiřovala se i síť obchodů. V nově založených sídlištích (Školská čtvrť, K. Gottwalda) byly postaveny nové státní obchody s potravinami s názvem Pramen. V blízkosti Jandova stromořadí byl otevřen družstevní obchod se smíšeným zbožím Jednota.

Počátkem sedmdesátých let přistoupilo město k rozsáhlému projektu. V Horní ulici v blízkosti centra bylo vybudováno obchodní centrum Kyčera. Komplex byl otevřen v roce 1978 a zahrnoval kromě velké samoobslužné prodejny potravin také oděvní a obuvní oddělení, domácí potřeby, hračky, květinářství a cukrárnu s bufetem.

V osmdesátých letech v těsném sousedství radnice došlo k výstavbě víceúčelového domu Javorník. Kromě výstavní síně a zasedací místnosti, která patří Městskému úřadu, zde kromě pizzerie byla otevřena také lékárna a obchod s potravinami.

Rozvoj po roce 1989

Po roce 1989 došlo k prudkému rozvoji soukromých obchodů. Řada státních obchodů byla postupně privatizována, živelně vznikaly nové obchody. První polovina devadesátých let je charakteristická rychlým střídáním, vznikáním a zanikáním obchodních firem v centru města. V současné době se situace stabilizovala.

Již počátkem roku 1990 vzniklo ve městě nové obchodní středisko RENTA. V r. 1992 bylo otevřeno nové obchodní centrum v někdejších kasárnách (dnes Martinská čtvrť). V r. 1996 vzniklo u sídliště Podříčí obchodní centrum Julius Meinl. Kromě toho byla otevřena řada drobných obchodů se základními potravinami.

Rovněž i v ostatních obchodních odvětvích došlo k rozvoji. Vznikl prosperující velkoobchod LAPOS (hlavní sklady v budově někdejší textilní továrny Slezan), který prodává elektrospotřebiče (pračky, ledničky atd.). Ve víceúčelové budově Javorník byl otevřen obchod s barvami, laky a drogistickým zbožím LANGER. V areálu někdejších kasáren vznikla sídla obchodních a řemeslnických firem středního a drobného významu (např. prodejna zahradní techniky, stolařství, čalounictví apod.). V budově bývalého n.p. Loana má dnes svou pobočku firma SUPERIOR, která vyrábí a prodává jízdní kola. Rovněž došlo ke vzniku drobných firem poskytující služby v počítačové technice (firmy image, Telcomp, Phobos a Logis).

Lze říci, že za posledních deset let došlo k velkému rozvoji obchodní infrastruktury. Od konce osmdesátých let se zvýšil počet obchodníků z Vietnamu, kteří prodávají především levný textil, obuv a hodinky. Z počátku působili jen příležitostně na městských trzích, v posledních dvou letech si již však otevřeli tři samostatné obchody na náměstí a v centru města.

BEZ KOMENTÁŘŮ

Napište komentář