Kašna se sochou Neptuna

Vznik (frenštátského Jonáše) je spojen s budováním městského vodovodu v r.1840. Spolu se skupinou lip a lípou Svobody z r.1918 dotváří historické jádro města. V r. 1982 originál plastiky nahrazen kopií.

Socha sv. Floriána

Je datována r.1773, vznik plastiky sv. Jana Nepomuckého se uvádí k r.1719. Obě pískovcové barokní sochy jsou instalovány v horní části náměstí.

Socha sv. Jana Nepomuckého

Tato vrcholně barokní pískovcová socha je umístěna v horním cípu náměstí a je datováno do roku 1719.

Originál sochy pohanského boha Radegasta

Radegast – bůh hojnosti, úrody a slunce – byl vytvořen frenštátským rodákem, sochařem A. Poláškem. Tato socha je umístěna v radnici na náměstí. Radegasta věnoval A. Polášek Pohorské jednotě Radhošť, což byl první český turistický spolek. Socha má mužské tělo a lví hlavu, která je zdobena přilbicí s býčími rohy. V pravé ruce drží roh hojnosti a v levé sekeru. Kopie sochy je umístěna na bájné hoře Radhošť.

Strůjce svého osudu

Socha Strůjce svého osudu aneb vytesej sám sebe je umístěna v malém parčíku v Horní ulici. Tato plastika je taktéž dílem sochaře A. Poláška. A. Polášek na této soše pracoval celý svůj život, neustále se k ní vracel. Je také vystavena v několika středních školách v USA.

Plastika Pravěký zápas

Plastika z roku 1938 je umístěna před školou (budoucí muzeum) v Horní ulici a je taktéž dílem čechoameričana A. Poláška. A. Polášek tuto sochu nazval ještě několika jmény, a to Slovan rvoucí se s germánským vlkem, Muž ve smrtelném zápase s vlkem a v neposlední řadě Zápas dobra se zlem.

Kopie sousoší Cyrila a Metoděje

Kopie sousoší Cyrila a Metoděje od A. Poláška je umístěna v radnici na náměstí. Originál – bronzové sousoší – se tyčí na Radhošti, a je umístěno směrem k východu, pohlíží na Radegasta na protější vyvýšenině a zároveň vítá příchozí lidi. Socha byla darována Matici radhošťské, která se zasloužila o vybudování kaple na Radhošti.

BEZ KOMENTÁŘŮ

Napište komentář