Monthly Archives: Červenec 2010

Žerotínský zámek

Renesanční zámek v centru Nového Jičína vznikl v 16. století. K vidění je zde Muzeum Novojičínska s expozicí o vývoji kloboučnické módy a historii města. V historických sálech zámku se pořádají také pravidelné muzejní výstavy. Kontakt: 556 701 156, www.novy-jicin.cz.

Expozice vystěhovalectví

Stálá expozice o vystěhovalectví do Ameriky „Naděje má jméno Texas“ pomohla za deset let své existence mnoha potomkům dřívějších emigrantů ze severovýchodní Moravy navázat kontakty se vzádlenými příbuznými ve „staré vlasti“. Expozice je přístupná po předchozí domluvě. Kontakt: 556 855 067, 556 855 017 – Obecní úřad Lichnov.

Odkazy

Dřevěný ruský kostelík

Kontakt: p. Jurek (tel. 556 850 494)

Galerie Karla Svolinského (ZŠ Kunčice p.O.)

V budově místní základní školy byla roku 1992 otevřena galerie se sbírkou výtvarných děl domácích i zahraničních umělců. Galerie byla založena v roce 1986 ještě za života profesora, grafika a ilustrátora Karla Svolinského. Je v ní zastoupeno více než 150 umělců z domova i ze zahraničí (např. O. Zoubek, M. Knížák, J. Kolář.). Posledním umělcem, který věnoval galerii dílo, je jeden z nejlepších žáků Karla Svolinského, autor našich bankovek, Oldřich Kulhánek. Kontakt: 556 850 184.

Odkazy

Technické muzeum Tatra

Původní technické muzeum bylo otevřeno v roce 1947 u příležitosti 50. let výroby automobilů. Před budovou muzea je umístěn expresní motorový vagón „Slovenská strela“. Uvnitř návštěvníci shlédnou ucelenou přehlídku osobních i nákladních automobilů značky TATRA, včetně repliky prvního kopřivnického automobilu „Präsident“. Provoz nového muzea byl zahájen v říjnu 1997. Kontakt: 556 871 106, www.tatramuseum.cz.

Expozice: Muzeum Emila a Dany Zátopkových

Expozice je věnována nejslavnějšímu českému sportovci, několikanásobnému olympijskému vítězi a také českému olympionikovi století Emilu Zátopkovi a jeho ženě Daně. Na výstavě můžete shlédnout fotografie, medaile, poháry a řadu trofejí, které doplňují fotografie a osobní věci manželů Zátopkových (např. džbánek na pivo). Součástí expozice je také dokumentární film, vytvořen za pomoci finské televize, o životě obou slavných sportovců, sestříhaný do délky 14 minut a šest vteřin – právě tolik potřeboval největší běžec epochy ke světovému rekordu na pět kilometrů.

Muzeum Fojství

Muzeum Fojtství je rodným domem Ignáce Šustaly, zakladatele výroby kočárů a bryček v Kopřivnici. V současnosti slouží fojtství k muzejním, studijním a výstavním účelům. V muzeu je stálá expozice věnovaná Ignáci Šustalovi a počátkům budoucí továrny TATRA, výstava typických krojů moravského lidového folklóru a selská jizba. Návštěvník má tak možnost přesunout se o několik let zpátky a poznat tak styl bydlení, život a práci našich dávných předků. Navíc je zde možno shlédnout některé význačné archeologické nálezy z Kopřivnice a jejího nejbližšího okolí. Ve stodole, v areálu Fojtství, jsou umístěny i některé z prvních kočárů a bryček.

Muzeum Šustalova vila

Nejen pro znalce a odborníky je určena netradiční expozice Mistra Zdeňka Buriana a bohatá kolekce kopřivnické majoliky a keramiky.

V nově zrekonstruované budově prvního kopřivnického muzea (dříve Lašské vily) se nachází expozice věnovaná místním rodákům, hlavně pak malíři a ilustrátoru Zdeňku Burianovi. Moderní pojetí výstavy, zejména projekce filmů sestříhaných z Burianových obrazů, zaujme především děti a mládež. Naopak milovníci tradičního umění a regionální historie si přijdou na své prohlídkou obsáhlé sbírky majoliky, keramiky a zdobených kachlových kamen z produkce původní kopřivnické továrny na hliněné zboží.

V prostorách nového muzea probíhají i příležitostné umělecké výstavy, přednášky a besedy. Součástí muzea by do budoucna měla být veřejnosti přístupná studovna s elektronickou databází, vztahující se k regionální historii, a kavárna pro chvíle odpočinku a vstřebávání estetických dojmů.

Odkazy

Hrad Hukvaldy

Hradní zřícenina Hukvaldy je jednou z největších ve střední Evropě a Kamenný hrad byl založen ve 13. století Arnoldem z Hückeswagenu a nebyl nikdy dobyt. Zničil jej až požár v 18. století a nyní je zčásti restaurován. Lákadlem je obora s daňky a muflony. V obci Hukvaldy se narodil významný hudební skladatel Leoš Janáček. Kontakt: 558 699 323, www.janackovy-hukvaldy.cz.

Výstava Tropic Hukvaldy

Výstava tropických zvířat a rostlin. Kontakt: 603 592 173, www.tropichukvaldy.cz.

Výstava Exotic Hukvaldy

Sezónní soukromá expozice exotických motýlů a brouků z Ameriky, Afriky, Indonésie, Filipín, Asie, Nové Guinee a Evropy. Kontakt: 558 699 203.

Rodný domek Palackého v Hodslavicích

Kontakt: 556 725 191.

Památník J. A. Komenského

Národní kulturní památka se stálou expozicí o životě a díle J. A. Komenského. Kontakt: 556 741 015.

Původně gotický pohraniční hrad, ze zámeckých interiérů vyniká Rytířský sál ze 17. století, vyzdobený erby slezské šlechty. V zámku sídlí Muzeum Beskyd s rozsáhlou expozicí celého beskydského a pobeskydského regionu, dokumentující historii a kulturu beskydské oblasti. V 60. letech 20. století zahájilo muzeum přestavbu, která ze zámku učinila známé kulturní centrum. V objektu se pravidelně konají nejrůznější výstavy, koncerty a dramatické pořady. Kontakt: 558 630 051-3, 558 628 001.

Čeladná je malebná vesnice ležící v oblasti Moravskoslezských Beskyd v okrese Frýdek – Místek. Většina území obce je hornatá, pokryta lesy a loukami. Čeladnou protékají dvě řeky (Čeladenka a Ondřejnice) a najdeme zde mnoho potoků s čistou, průzračnou vodou, ve které se prohánějí hejna ryb.

Horská obec Čeladná patří k nejnavštěvovanějším místům severní Moravy, protože její dominantou je krásná, mnohde člověkem nedotčená příroda a nádherné údolí řeky Čeladenky. Na území obce se nachází několik chráněných rezervací, a to v Podolánkách, na Kněhyni a Čertově mlýnu. Mezi přírodní pozoruhodnosti patří i známá propast v Kněhyni, která je význačným úkrytem pro stovky netopýrů.

Památník J. Kaluse

Stálé expozice – vzpomínka na Josefa Kaluse s dobovými fotografiemi a vzpomínkami na učitele a básníka působícího v Čeladné. Vlastivědná výstava „Údolím Čeladné“, která připomíná historii a kulturu valašského kraje.
Kontakt: 558 684 128.

Odkazy