Ve Frenštátě pod Radhoštěm se kromě jiného soustřeďuje i kultura a tradice místního folklóru. Národopisní pracovníci na svém sjezdu v roce 1924 v Brně rozhodli, že oblast Frenštátska nářečně patří k Lašsku a národopisně k Valašsku. Frenštátsko je oblastí, v níž současná lidová tvořivost přímo navazuje na starou tradici lidového umění.

Ve městě už mnoho let působí folklórní skupiny Radhošť a Sedmikvítek, které stále úspěšně udržují místní tradici.

K městu neodmyslitelně patří i muzeum. První exponáty tohoto muzea se podařilo shromáždit už koncem 19. století. V roce 1893, v době příprav na Národopisnou výstavu, byl ve městě ustanoven Národopisný výbor, jehož členové později věnovali sbírky městu. Muzeum se specializuje na vývoj tkalcovství a lidový výtvarný projev. Dokumentuje oblast dvou národopisných regionů – Lašska a Valašska. V muzeu jsou vystaveny také některé malované Betlémy, které byly ve městě v minulosti hojně vyráběny. K vzácným exponátům patří také kolekce starých maleb na skle a soubor výklenkových sošek.

BEZ KOMENTÁŘŮ

Napište komentář