Sběr proběhne dle následujícího rozpisu:

16. dubna 2011:

 • 8:00-10:00 – Ulice Bezručova, Helštýn
 • 10:15-12:15 – Bystré – U Braunů, Kopaná – u školy
 • 12:30-14:30 – Planiska – CO sklady, Kopaná-Vojtk.kolonie
 • 14:45-16:45 – Střelniční – restaurace, Papratná

30. dubna 2011:

 • 8:00-10:00 – Příčnice – před zimním stadionem, Závodí – u lávky
 • 10:15-12:15 – sídliště Beskydské, Závodí u mostu-Niva
 • 12:30-14:30 – ulice Palackého, Dolní – vedle č.502
 • 14:45-16:45 – Příčnice-u trati, Horečky – železniční přejezd

POZOR, nebude se sbírat :

 1. Nebezpečný odpad včetně elektrozařízení z domácnosti– tento je potřeba odevzdat do Technických služeb města v běžnou provozní dobu v pracovních dnech, nebo využít mobilního svozu 23. 4. (barvy, lepidla, pryskyřice, oleje, obaly od těchto látek – plechovky, rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, chemické látky, staré léky, baterie, akumulátory, zářivky, lednice, mrazáky, televize, rádia, počítače, pračky, vysavače, myčky, kuchyňské spotřebiče, topidla, šicí stroje, hračky, apod.).
 2. Stavební odpad – každý stavebník je povinen jej zlikvidovat sám na své náklady.
 3. Větve, tráva – trávu je možno kompostovat nebo odkládat do BIO-kontejnerů, větve spálit na ohništi nebo odvézt do Technických služeb města.
 4. Pneumatiky – doporučujeme uplatnit zpětný odběr u prodejce. Pokud je odevzdáváte do Technických služeb, zvyšují se náklady na odpady a tím i poplatek za odpady pro občany.
 5. Kovový odpad: tento lze odevzdat ve sběrně kovových odpadů na Střelniční ulici nebo u firmy Strnadel.

Další termín svozu objemného odpadu bude na podzim. V termínu 22. 10. a 29. 10. 2011.

BEZ KOMENTÁŘŮ

Napište komentář