Program zasedání zastupitelstva města:

 1. Zahájení
 2. Volba komise pro návrh usnesení
 3. Slovo starostky
 4. Hodnocení správy portfolia města Frenštát pod Radhoštěm za rok 2010
 5. Převody nemovitostí
 6. Energetická koncepce města Frenštát pod Radhoštěm
 7. Sociálně terapeutické dílny – studie
 8. Změna rozpočtu na rok 2011 – rozpočtové opatření č. 3
 9. Návrh na změny kompetencí v provádění rozpočtových opatření
 10. Informace o dotačních projektech s účastí města Frenštát pod Radhoštěm.
 11. Předložení žádosti o grant Nadace Proměny–PARKY–výzva 2010–2011: Městský prostor
 12. Zpracování a předložení žádosti o dotaci do Operačního programu Životní prostředí, oblasti podpory 6.5 – Rekonstrukce parkové plochy ul. Dolní
 13. Akční plán rozvoje cestovního ruchu na rok 2011
 14. Veřejná finanční podpora města Frenštát pod Radhoštěm na rok 2011
 15. Doplnění Pravidel pro udělování ocenění města Frenštát pod Radhoštěm PRA – 2008 02
 16. Přijetí účelové neinvestiční dotace pro JSDH z rozpočtu Moravskoslezského kraje
 17. Dodatek č. 1 ke koordinační dohodě PČR a města Frenštát pod Radhoštěm
 18. Výroční zprávy organizačních složek a městské policie
 19. OZV-2011-01 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 20. Různé

BEZ KOMENTÁŘŮ

Napište komentář