Synopse:

J. B. Moliére – TARTUFFE

Existuje několik pilířů, na kterých stojí světová dramatická tvorba. Jedním z nich je J.B. Moliére. Jeho hry jsou součástí repertoáru většiny světových divadel a mají své stálé místo i na českých scénách. A proč jsou stále aktuální? Protože si autor všímá základních lidských vlastností, ale nementoruje. Jeho hra Tartuffe je charakterizovaná jako „jedna z nejslavnějších komedií v dějinách dramatického textu.“ Přetvářka je hlavním tématem hry a je aktuální dodnes, neboť jak praví autor v jiné své slavné komedii : „přetvářka je neřest podle módy…“