Zkontrolujte si doma v kupní smlouvě i v katastru nemovitostí na www.cuzk.cz, zda máte zapsán spoluvlastnický podíl na příslušných pozemcích. V případě, že tomu tak není, požádejte město o jejich doprodej. Žádost můžete zaslat na odbor investic a správy obecního majetku městského úřadu ve Frenštátě anebo zanést osobně na recepci úřadu. Informace obdržíte na tel. 556 833 151.

BEZ KOMENTÁŘŮ

Napište komentář