Obyvatelé města Frenštát pod Radhoštěm těžbu uhlí z dolu Frenštát rozhodně nechtějí. Rozhodli se proto sepsat Desatero argumentů proti plánované průzkumné ražbě na Dole Frenštát. V tomto Desateru mimo jiné uvádí, že OKD lidem záměrně neříkají pravdu o případné těžbě. Těžařská společnost však toto odmítá s tím, že průzkum je nezbytný, aby bylo možné rozhodnout, co bude s dolem ve Frenštátě dále.

Reklama OKD rozvířila vody
Téma ražby ve Frenštátě rozvířila v poslední době reklama OKD, která se objevila v médiích. Společnost OKD chce touto reklamou zlepšit svůj mediální obraz, podle předsedy komise za zrušení a zasypání dolu Frenštát Mariana Žárského tak ale činí v návaznosti na své plánované těžařské aktivity. Radu města Frenštát tato informace rozhořčila. OKD však uvádí, že reklama, která prezentuje přínos černého uhlí pro českou ekonomiku, žádným způsobem nesouvisí se záměry OKD na Frenštátsku. Uhlí, které se nachází v ložiscích poblíž Frenštátu a Trojanovic, je podle nich spíše energetické, zatímco výroba prezentovaná v reklamě existuje díky uhlí koksovatelnému.

Bude průzkum dolu Frenštát generálkou na těžbu?
Město a samotná rada Frenštátu se v současné době obává především průzkumné ražby v dole Frenštát. Zmiňované Desatero proti průzkumné ražbě podporuje také samotná starostka obce Frenštát p. R. Zdeňka Leščišinová, která nevěří tvrzení OKD, že průzkum v dole neznamená těžbu.

„Průzkum se provádí před zahájením těžby. OKD otevře ložisko a zajistí si práva díky hornímu zákonu, který dává nadstandardní pravomoce těžebním společnostem,“ píší mimo jiné frenštátští radní v Desateru. Ministerstvo průmyslu a obchodu však informuje, že s těžbou ve frenštátském dole v koncepci na následujících 30 let nepočítá.

Zdroj: ostrava.idnes.cz

BEZ KOMENTÁŘŮ

Napište komentář