Monthly Archives: Květen 2012

V úterý ve dvě hodiny odpoledne ukončili aktivisté Greenpeace svou protestní akci v Dole Frenštát, o které jsme vás informovali v článku Těžní věže ve Frenštátě obsadili aktivisté Greenpeace. Původní dva transparenty nahradili aktivisté při svém odchodu novými, nesoucími nápis „Bakalovy černé stavby“.

Greenpeace také oficiálně vyzývá majitele Ostravsko-karvinských dolů, aby zjednal nápravu současného stavu, zlikvidoval černé stavby v Dole Frenštát a aby rekultivovali celý důlní areál. Místním stavbám vypršelo stavební povolení udělené v roce 1989 a povolující dočasné stavby na 20 let, přičemž stavební úřad a Krajský úřad Moravskoslezkého kraje toto povolení dále neprodloužilo.

Jak uvedl Jan Rovenský, vedoucí energetické a klimatické kampaně Greenpeace: „Kdyby OKD dodržovalo zákon, neměli bychom včera kam lézt. Pro uhlobarony by měla platit stejná pravidla jako pro obyčejné smrtelníky. Pan Bakala se dlouhodobě snaží prezentovat jako zodpovědný a slušný podnikatel. Pokud to myslí alespoň trochu vážně, měl by zajistit, aby byly jeho černé stavby co nejdříve odstraněny a nečekat na to, až mu jejich zbourání poněkud potupně nařídí stavební úřad.“

Podle dostupných informací již stavební úřad ve Frenštátě řízení o odstranění černých staveb v Dole Frenštát zahájil.

[Zdroj: Tisková zpráva Greenpeace]

V pondělí 28. května 2012 obsadili aktivisté mezinárodní ekologické organizace Greenpeace důlní věže v zakonzervovaném Dole Frenštát p. R. Věže ve Frenštátě jsou nyní pokryty obřími transparenty.

Neničte Akrtidu, chraňte Beskydy…

Na transparentech aktivisté vyzývají k ochraně Arktidy a neničení Beskyd. Naráží tak na změny klimatu a zamořování ovzduší, způsobené nadměrnou těžbou a spalováním uhlí, i na jejich dalekosáhlé důsledky. Varují také před tím, aby se Beskydy nestaly uhelným skanzenem. Cílem akce je upozornit na místní i celosvětové důsledky těžby a spalování uhlí.

Jak spolu souvisí Beskydy a Arktida? Mají rozhodnutí OKD vliv na Arktidu? Podle zprávy vydané dnes společností Greenpeace: „…Jakkoli jsou tyto dvě oblasti vzdálené a rozdílné, unikátní krajinu v obou případech ohrožují zájmy těžařů, v případě Arktidy je to zájem firmy Shell o ropu, v případě Beskyd zájem OKD o uhlí. V obou případech tedy navíc jde o prohlubování závislosti na fosilních palivech a v důsledku tedy i o další prohlubování změn klimatu.“

Těžba v Karviné a na Frenštátsku

Aktivistů, pocházejících z různých zemí, je nyní na důlních věžích v Dole Frenštát celkem dvanáct – šest na každé z věží. Tímto způsobem protestují především proti plánům Ostravsko-karvinských dolů, týkajícím se rozšiřování těžby v Karviné a proti stále trvajícím dohadům týkajícím se možné těžby v Beskydech.

Pokud jde o Karvinou, záměrem OKD je vytěžit pod karvinským Starým Městem přes 20 milionů tun uhlí. Těžba by měla probíhat také pod hojně osídlenou částí Starý Ráj a Darkov. V této lokalitě je podle OKD možné vytěžit dalších asi 23 milionů tun koksovatelného uhlí.

O sporech, týkajících se těžby v dole Frenštát, jsme vás informovali například v článku Premiér Nečas podpořil starosty, ve Frenštátě těžbu uhlí nechce nebo v textu Starostové Frenštátu a Trojanovic podali žalobu na úředníky Obvodního báňského úřadu v Ostravě.

Aktivisté chtějí na důlních věžích zůstat alespoň 24 hodin, tedy minimálně do úterního rána. Prostor aktuálně monitoruje také policie, která zatím k zásahu nepřistupuje.

[Zdroj foto: Greenpeace.org/czech/cz]

Ve výroční den popravy pana Aloise Jaroše si Muzejní a vlastivědná společnost ve Frenštátě pod Radhoštěm připomene oběti komunistického režimu. Setkání se koná ve čtvrtek 17. května 2012 v 17:00 u pamětní desky na budově školy v Tyršově ulici.

Případ Aloise Jaroše

Alois Jaroš (narozen 11. března 1923), majitel zvěstovského panství, byl popraven dne 17. května 1952. Jeho odsouzení k trestu smrti předcházely události datované 9. června 1951 a spjaté se jmény František Slepička a Václav Burda. V podvečer tohoto červnového dne navštívili F. Slepička a A. Jaroš zemědělského referenta ONV Votice Václava Burdu. Setkání se odehrálo ve Zlatých Horách – Kamberku. Muži se vydávali za příslušníky StB, přičemž došlo k odcizení Burdova motocyklu. František Slepička při odjezdu Václava Burdu postřelil. Ten svým zraněním ale později podlehl.

Z výpovědí rodinných příslušníků Václava Burdy bylo patrné, že šlo o nešťastnou náhodu způsobenou trhavým rozjezdem motocyklu (řídil jej Alois Jaroš). Mířící František Slepička jel otočen v protisměru jízdy a před nešťastným výstřelem mluvil o tom, že Burdu následující den opět navštíví.

I přes tyto skutečnosti byl případ vyšetřován jako úkladná vražda organizovaná členy teroristické a protistátní skupiny vojenského zběha. František Slepička měl být podle obžaloby prostřednictvím Josefa Honse ve spojení s teroristy plánujícími další vraždy. V případu bylo vyslýcháno kolem 120 osob, 36 osob bylo odsouzeno. František Slepička a Alois Jaroš byli odsouzeni k trestu smrti. Výrokem soudu byl odsouzeným často také zabaven veškerý majetek.

Alois Jaroš byl 17. května 1952 v Praze na Pankráci popraven. Rehabilitován byl až v roce 1995, kdy byly rodině v restituci také navráceny zabavené majetky.
___
[Zdroj: Tichý, Martin (2010): Náhlá úmrtí ve vězeňských zařízeních. Několik otázek k problému na příkladu úmrtí Josefa Honse. PaD 1/2010, Třetí odboj, s. 98 – 100.]

Letošní 18. ročník Valašského autosalonu se koná na zimním stadioně Na Lapači ve Vsetíně od 11. do 13. května 2012.

Rekordních 33 vystavovatelů se letos představí s ukázkou nových automobilů i veteránů, motocyklů, čtyřkolek, skútrů nebo moderních elektrokol. Akce doprovází bohatý kulturní program a je svého druhu jednou z největších akcí konaných ve Vsetíně. Minulé ročníky Valašského autosalonu navštívilo okolo 16 tisíc lidí v souhrnu za všechny 3 výstavní dny. Podobně hojnou účast návštěvníků očekávají pořadatelé i letos.

Vozy kategorie WRC k vidění na Valašském autosalonu

Pořadatelům se díky konání Rally sprint Kopná 2012 ve Slušovicích ve stejném termínu podařilo zajistit rovněž ukázku několika automobilů z kategorie WRC. Vozy budou návštěvníkům k dispozici k detailní prohlídce.

V roce 2013 se autosalon bude konat ve Valašském Meziříčí, o rok později se jubilejní 20. ročník představí opět ve Vsetíně.