Takzvaná „Rekonstrukce pěší komunikace ul. Horní ve Frenštátě pod Radhoštěm“, která byla zahájena počátkem dubna 2012, nenechává místní v klidu. Živnostníci, kteří mají na této ulici své provozovny, se ohrazují proti nečekaně pomalému postupu stavebních prací, který snižuje návštěvnost u místních prodejen a provozoven a komplikuje také zásobování v těchto místech, i proti navrhovaným budoucím úpravám stání vozidel. Místním se také nelíbí, že o průběhu rekonstrukce a plánech nebyli dostatečně informováni.

Cílem rozsáhlé rekonstrukce na ulici Horní je především rozšíření chodníků do maximální možné šíře cca 1,5 metru tak, aby zároveň zůstala zachována dostatečná šířka silnice. Rekonstrukce probíhá na téměř 300m úseku. V současné době je kvůli stavebním pracem silnice průjezdná pouze jednosměrně a je na ni zákaz vjezdu pro vozidla nad 3,5 tuny.

Do budoucna radnice počítá s tím, že bude na ulici Horní zákaz stání a budou zde pouze čtyři parkovací místa, což se však významným způsobem dotkne místních podnikatelů i přibližně stovky jejich zaměstnanců. Navrhují proto, aby se ulice stala jednosměrnou, což by umožnilo dostatečné množství parkovacích míst pro zákazníky, klienty, partnery i bezpečné zásobování tamních provozoven. Tento návrh by měl být v následujících týdnech projednáván se všemi dotčenými stranami, místním zastupitelstvem, zástupci podnikatelů, Ředitelství silnic i Moravskoslezského kraje.

BEZ KOMENTÁŘŮ

Napište komentář