Jak jsme vás informovali v článku Rekonstrukce chodníků na ulici Horní vyvolává diskuze. Měla by být Horní jednosměrnou ulicí?, diskuze o budoucím provozu na ulici Horní ve Frenštátě jsou stále velice živé.

27. června 2012 proběhlo ve Frenštátě k tomuto tématu veřejné slyšení, kterého se zúčastnili nejen obyvatelé a podnikatelé působící na ulici Horní, ale také obyvatelé Podříčí, kterých se týká potenciální druhý směr, v případě, že by se navrhovaná jednosměrnost realizovala.

Zúžení cesty, ke kterému došlo po opravě chodníků na ulici Horní, a také omezení parkovacích míst je trnem v oku místním obyvatelům i podnikatelům. Pro ně je nyní složitější nejen zásobování, ale také přístup zákazníků a zaměstnanců k jejich provozovnám. Navrhují proto v místě jednosměrný provoz.

Obyvatelé Podříčí se staví proti, pro policii, dopravní podnik a město je však současná situace víceméně vyhovující. V současné době proto probíhá testovací obousměrný provoz, který bude po čase vyhodnocen.

BEZ KOMENTÁŘŮ

Napište komentář