Počátkem roku 2013 stejně jako každým rokem dochází k největším změnám cen za plyn a elektrickou energii. Pouze v tomto období se mění zároveň i ceny distribučních sazeb a sazeb za dodávky elektřiny a plynu. Letos navíc dochází také ke změně sazby DPH z 20 % na 21 %.

Toto období s sebou přináší rizika spojená s neetickým prodejem energií formou podomního prodeje. „Právě v tomto období a po zvýšené medializaci zdražování energií jsou zákazníci nejvíce citliví a uvažují o změně dodavatele energie. Snadno se tak mohou stát obětí podomního prodeje, při kterém v konečném důsledku mohou prodělat“, uvádí analytik Martin Koutný z portálu snizujeme.cz.

Obratné výrazy a dobře naučené argumenty podomních obchodních zástupců, jejichž tvrzení se mnohdy nezakládají na pravdě, nabízejí slevy vydávajíc se za zástupce dominantních dodavatelů. Sahají také k argumentům upozorňujícím na krach současného dodovatele a riziko odpojení od elektřiny. Odpojení od elektřiny z důvodu krachu dodavatele se přitom lidé obávat nemusí. Ze zákona mají povinnost v takovém případě dodat elektřinu dodavatelé poslední instance, tedy ČEZ, PRE nebo E. ON.

Dominantní dodavatelé, na které se většinou tito prodejci odkazují, dodávají následující:

  • „Za zákazníkem, který má své závazky vůči PRE v pořádku, se nikdy naši zaměstnanci domů nevydají,“ uvádí tiskový mluvčí Petr Holubec z Pražské energetiky.
  • „Každý prodejce má několik snadno rozpoznatelných znaků. Při příchodu se prokazuje průkazkou, ženy mají oranžový šátek, muži kravatu s logem ČEZ. Na průkazce je číslo, které se shoduje s číslem na certifikátu, který má k předložení každý obchodník u sebe,“ komentuje tisková mluvčí Barbora Půlpánová ze společnosti ČEZ.
  • „Naše společnost pečlivě hlídá a kontroluje kvalitu činnosti přímého prodeje jak u našich partnerů, tak obchodníků, kteří mají smlouvu přímo s naší společností. Každý obchodní zástupce má identifikační kartu informující o tom, že zastupuje naši společnost (jeho identifikaci je možné si také ověřit na naší Zákaznické lince 840 111 333),“ zmiňuje Vladimír Vácha, mluvčí společnosti E. ON.

Martin Koutný ze snizujeme.cz uvádí, že i přesto, že se řada alternativních dodavatelů přihlásila k etickému kodexu obchodníka, ne vždy jsou etická pravidla v praxi dodržována. Profesionální prodejce dodržující pravidla kodexu by při prodeji v žádném případě neměl vyvolávat nátlak, nabízet neexistující nebo nepodložené slevy a měl by profesionálně, odborně odpovídat na všechny dotazy. Na vyzvání se vždy musí prokázat služební kartou nebo certifikátem prodejce.

Statistiky oddělení ochrany spotřebitele Českého energetického úřadu přesto vypovídají o tom, že za poslední 2 roky došlo k rapidnímu nárůstu neetických praktik při podomním prodeji. Počet stížností zřetelně stoupá. Za první tři čtvrtletí roku 2012 úřad eviduje více než 6500 stížností obyvatelstva.

[Zdroj: Tisková zpráva portálu Snižujeme.cz]

BEZ KOMENTÁŘŮ

Napište komentář