Zápis do 1. tříd na ZŠ Záhuní a ZŠ Tyršova se koná ve středu 30. ledna 2013 od 12:00 do 18:00 hodin. Zápis se týká dětí narozených mezi 1.9.2006 a 31.8.2007 a žáků, kteří měli v loňském školním roce odklad školní docházky. Každá škola v následujícím školním roce otevře maximálně 3 nové třídy.

Co s sebou k zápisu do 1. třídy

K zápisu rodiče nebo zákonní zástupci dítěte přinesou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Náhradní termíny

Náhradní termín pro případ, kdy se ze závažných důvodů nemůžete řádného termínu zúčastnit, je stanoven na 7. února 2013 od 14:00 do 17:00. Individuální náhradní termín je případně možné dohodnout do 15.2.2013 na tel. čísle 595 532 671 (ZŠ Záhuní) nebo na tel. 556 808 563 a 603 437 245 (ZŠ Tyršova).

Pozvání k zápisu do 1. tříd 2013/2014

Pozvánka k zápisu do 1. tříd (ZŠ Záhuní)
Pozvánka k zápisu do 1. tříd (ZŠ Tyršova)

BEZ KOMENTÁŘŮ

Napište komentář