Základní informace o škole a kontakty:

Název: Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Adresa školy: Křižíkova 1258, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Tel: +420 595 537 500

E-mail: frengp@frengp.cz

Web: frengp.cz

Dny otevřených dveří:  20. listopadu 2014 a 5. února 2015 (8:00-18:00 h)
Termíny přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016: 15. dubna 2015 pro čtyřleté obory vzdělání, 16. dubna 2015 pro osmiletý obor vzdělání

Termín odevzdání přihlášky k přijímacímu řízení pro první kolo: do 15.března 2015 k rukám ředitelky školy

(pozn.: přihlášku podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče)

Přehled studijních oborů, které škola svým žákům nabízí:

Obory vzdělání s maturitní zkouškou

  • 79-41-K/41 Gymnázium čtyřleté denní studium
  • 79-41-K/81 Gymnázium osmileté denní studium
  • 18-20-M/01 Informační technologie čtyřleté denní studium
  • 26-41-M/01 Elektrotechnika se zaměřením aplikace počítačů čtyřleté denní studium

Obor vzdělávání s výučním listem

  •  26-51-H/01 Elektrikář tříleté denní studium

BEZ KOMENTÁŘŮ

Napište komentář