Základní informace o škole a kontakty:

Název: Hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Adresa školy: Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Tel.: +420 556 836 551

E-mail: sekretariat@hotelovkafren.cz

Fax: +420 556 935 874

Web: hotelovkafren.cz

Termín přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016: 15.dubna 2015
(náhradní termín testů je 14. května 2015)

Termín odevzdání přihlášky k přijímacímu řízení pro denní studium: do 15.března 2015

Přehled studijních oborů, které škola nabízí

Denní studium

Stupeň vzdělání Kód oboru Název oboru Název ŠVP
Střední vzdělání s maturitní zkouškou 65-42-M/01 Hotelnictví Hotelnictví a lázeňství
Management cestovního ruchu
65-41-L/01 Gastronomie Gastronomie
Střední vzdělání s výučním listem 65-51-H/01 Kuchař-číšník Kuchař
Číšník
Kuchař-číšník
29-54-H/01 Cukrář Cukrář
Nástavbové studium 65-41-L/51 Gastronomie Management v gastronomii

Dálkové studium

Stupeň vzdělání Kód oboru Název oboru Název ŠVP
Střední vzdělání s výučním listem 65-51-H/01 Kuchař-číšník Kuchař-číšník

BEZ KOMENTÁŘŮ

Napište komentář