Uběhl rok od chvíle, kdy byla zastupiteli města schválena vyhláška, jejímž cílem je podpořit veřejný pořádek ve městě. Vyhláška omezuje provozní dobu místních hostinských zařízení a restaurací. Nařizuje, aby jednotliví provozovatelé uzavírali své podniky nejpozději o půlnoci. Vyhláška vznikla na základě opakovaných stížností občanů na stále vzrůstající počet výtržností ve městě, a to především v nočních nebo brzkých ranních hodinách.

Před rokem, kdy byla na schůzi zastupitelstva kontroverzní vyhláška schválena, bylo zároveň dohodnuto, že účinnost nové vyhlášky zhodnotí zastupitelé po uplynutí jednoho roku její platnosti. A právě letos, 4. září 2014 rozhodlo zastupitelstvo města, že vyhláška stanovující tzv.“policejní hodinu“, bude platit i nadále. Podle ředitele městské policie Ondřeje Matějky se vyhláška osvědčila, což dokazuje menší množství zaznamenaných incidentů, přestupků nebo trestné činnosti. Stejně tak si vyhlášku pochvalují Technické služby města, které potvrdily snížený výskyt zničeného majetku, než tomu bývalo před tím, než vyšla vyhláška v platnost. Jedná se zejména o úmyslné ničení popelnic a odpadkových košů ve městě.

Spoustě provozovatelům se nová vyhláška nelíbí a často ji vnímají jako omezování určitých práv a útok na svobodu podnikání. Je ovšem potřeba podotknout, že každý z provozovatelů si může zažádat o tzv. výjimku, která by mu umožnila prodloužit provozní dobu ve všední dny do dvou hodin do rána, o víkendech až do čtvrté hodiny ranní. Podmínkou k udělení této výjimky je fakt, že bude uvnitř provozovny nainstalováno monitorovací zařízení.

Vyhláška, která jasně stanovuje uzavírací dobu restauračních zařízení, má od svého počátku mnoho zastánců i odpůrců, a to jak z řad veřejnosti, tak také v zastupitelstvu. Většina členů zastupitelstva s vyhláškou souhlasí, některé zastupitele však nepřesvědčily ani argumenty o výrazném zlepšení situace ve městě právě od chvíle platnosti vyhlášky. Proti hlasoval Karel Míček, Vladimír Kuchyňka nebo Lenka Kuncová.

Zdroj: Denik.cz

BEZ KOMENTÁŘŮ

Napište komentář