Featured
Featured posts

Elektromotory Frenštát působí od 1.října 2010 jako odštěpný závod společnosti Siemens v ČR. Patří k významným světovým dodavatelům nízkonapěťových asynchronních elektromotorů. Hlavními zákazníky jsou především výrobci klimatizací, kompresorů a čerpadel.

Letos oslavil frenštátský závod 20. výročí působení společnosti Siemens. Oslava se konala v areálu přírodního amfiteátru ve Frenštátě.

Adresa sídla

Markova 952
744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Kontakty

Zdroj foto: hasicifrenstat.cz

Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) ve Frenštátě p/R se významně podílí na ochraně života a zdraví občanů, hospodářských zvířat i ochraně majetku před požáry. Frenštátská hasičská jednotka je schopna poskytnout profesionální pomoc také při živelných pohromách nebo mimořádných událostech ve městě a v jeho okolí.

Adresa

JSDH Frenštát
Střelniční 130
744 01 Frenštát p.R

Kontakty

Zdroj foto: HasiciFrenstat.cz