Ubytování

Ve Autokempu ve Frenštátě pod Radhoštěm byla zahájena letošní sezóna. Zároveň s ní však projde frenštátský autokemp modernizací i výstavbou. Především se plánuje rekonstrukce chatek, aby se daly využívat také v zimních měsících. Areál Autokempu se rozšíří o další prostory, aby mohl pojmout více návštěvníků. Přibude tady sauna i garáže. Před sezónou se nakoupily další kola a přibyly i koloběžky.

V areálu autokempu jsou naplánovány také kulturní akce – např. letní kino nebo hudební koncerty, které budou zpřístupněny jak ubytovaným hostům, tak široké veřejnosti.

Zdroj: TV Beskyd

Středisko sociálních služeb ve Frenštátě pod Radhoštěm je organizační složkou města. Poskytuje svým občanům sociální a jiné služby, ve snaze usnadnit těmto obyvatelům jejich život.

Středisko sociálních služeb poskytuje občanům následující služby:

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba pomáhá frenštátským občanům důstojně prožívat jejich stáří a pomáhá jim při běžných denních povinnostech, na které tito lidé již sami nestačí. Zároveň je cílem poskytované služby, aby tyto osoby mohly co nejdéle zůstat ve svých domovech.

O pečovatelskou službu může požádat přímo osoba, která má o péči zájem, dále její rodina nebo případný zástupce. Po podání žádosti lze dohodnuté služby poskytovat na základě tzv. „Smlouvy o poskytnutí služby“, ve které jsou jasně stanoveny podmínky poskytovaných služeb, včetně času, způsobu i rozsahu práce. Poskytované služby jsou v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb a poskytování těchto služeb je zpoplatněno dle platného ceníku.

Pečovatelská služba zahrnuje především tyto činnosti sociální pomoci:

 • pomoc při osobní hygieně;
 • zajištění, příprava a podání jídla;
 • nákupy, donáška léků a jiné obchůzky;
 • doprovod, dovoz k lékaři a na jiná místa;
 • úklidy domácností;
 • praní a žehlení prádla, aj. služby dle potřeby uživatele.

Adresa:
Pečovatelská služba
Rožnovská 346 (v přízemí domu zvláštního určení)
744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Kontakty:

Bc. Blanka Jandová, DiS. – vedoucí pečovatelské služby
Tel.: 556 835 482, mobil: 606 756 310, e-mail: blanka.jandova@mufrenstat.cz
Pracovní doba: Po – Pá:  6:30 – 18:00 hod (v ostatních hodinách je zajištěna spolupráce s jinými organizacemi)
Úřední hodiny:  Po a St: 8:00 – 15:00 hod
Web: sssfrenstat.cz

Domy zvláštního určení (DZU)

Ve Frenštátě p. R. jsou v provozu tři domy zvláštního určení (dříve domy s pečovatelskou službou)  o kapacitě 152 malých bytů. Dva domy najdete v místní Martinské čtvrti, třetí je umístěn na ulici Rožnovské. V těchto bytech mají senioři nebo osoby se zdravotním postižením zvýhodněné nájemné.

Žádost a bližší informace o možnosti přidělení bytu v DZU získáte na tel. čísle + 420 556 833 180 (MÚ-odbor sociálních věcí).
Web: sssfrenstat.cz

Terenní sociální práce

Pracovníci v terénu navštěvují ty osoby, které pomoc potřebují, a to přímo v místě jejich bydliště nebo tam, kde se zdržují. Klienti mohou využít konzultace s terénním pracovníkem také na kontaktním místě, a to v době k tomu určené nebo kdykoli jindy po předchozí domluvě.

Za tyto služby klienti neplatí, je s nimi uzavřena pouze ústní smlouva o poskytování sociálních služeb vzhledem k potřebám a přáním klienta a je v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb. Pokud si to klient přeje, může využívat sociální pomoc také anonymně. Nemusí tedy uvádět své jméno ani další osobní údaje.

Terenní sociální pracovníci nabízí lidem následující služby: 

 • poradenství;
 • pomoc s vyhledáváním bydlení a zaměstnání;
 • pomoc při uplatňování oprávněných zájmů či práv;
 • pomoc při obstarávání osobních záležitostí;
 • zprostředkování kontaktu s jinými službami, úřady apod.;
 • zprostředkování možnosti osobní hygieny.

Služby jsou poskytovány v pracovních dnech.

Sociálního pracovníka lze na kontaktním místě navštívit v pondělí nebo středu v době od 15:00 do 18:00 hodin.

Adresa:
Kontaktní místo Terénní sociální práce
Rožnovská 346 (v přízemí domu zvláštního určení, boční vchod)
744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Kontakt:
Milada Pustková, DiS. – terénní sociální pracovnice,
Tel.:+ 420 721 257 761  E-mail: milada.pustkova@mufrenstat.cz
Web: sssfrenstat.cz

NZDM Klub Kryt

NZDM je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, které se hlásí k principům poskytování sociálních služeb. Cílovou skupinou jsou mladí lidé ve věkovém rozmezí 13-20 let z okolí Frenštátu. Nízkoprahový Klub Kryt poskytuje mladým lidem bezpečné zázemí, naslouchání jejich problémům a nabízí podporu i odbornou pomoc. Zaměstnanci NZDM pomáhají mladistvým řešit situace nebo problémy, které se v dospívajícím věku objevují.

NZDM poskytují pomoc takovým způsobem, aby byla pro cílovou skupinu co nejlépe dostupná. Snaží se tedy odstranit všechny důvody, ať už finanční, časové nebo psychologické, které by mladým lidem bránily o tyto služby požádat.

Služby, které NZDM posktují, jsou dle zákona o sociálních službách (108/2006 § 53) řazeny mezi služby sociální prevence.

Otevírací doba

 • Pondělí: 14:00 – 19:00
 • Středa: 14:00 – 19:00
 • Čtvrtek: 14:00 – 19:00

Bližší informace zjistíte na internetových stránkách kryt.cz

Azylová ubytovna s noclehárnou

Azylovou ubytovnu mohou využít lidé bez domova, aby se zde ubytovali, schovali před nepříznivým počasím, připravili si jídlo nebo provedli osobní hygienu či vyprali prádlo. Azylová ubytovna čítá celkem 25 lůžek, z nichž 17 je určeno pro muže a zbývajících 8 mohou využít ženy.

V budově, kde sídlí azylová ubytovna, je v provozu také noclehárna, která umožňuje osobám bez domova především v zimním období přenocovat. V tomto případě se nejedná o sociální službu dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Noclehárna může poskytnout v rámci své kapacity 2 lůžka pro muže nebo ženy.

K ubytování jsou přednostně přijímáni zájemci, kteří mají trvalý pobyt ve Frenštátě a blízkém okolí.

Ubytování v azylové ubytovně je zpoplatněno dle platného ceníku.

V případě zájmu o ubytování nebo chcete-li získat více informací, je potřeba kontaktovat vedoucího Azylové ubytovny.

Kontakt:
Miroslav Vavřík – vedoucí Azylové ubytovny
Tel.: 556 839 099, mobil: 606 756 312, e-mail: azylova.ubytovna@seznam.cz

Adresa:
Azylová ubytovna
Na Nivách 1929
744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Web: sss.frenstat.cz

Klub důchodců

Klub důchodců je určen především pro seniory, kteří se chtějí ve svém volném čase věnovat společenské, kulturní nebo jiné zájmové činnosti. KD je řízen seniory z řad návštěvníků, kteří si vytvořili vlastní samosprávu.

Využívání prostor KD je pro seniory, kteří se řadí mezi návštěvníky, zdarma. Pro ostatní zájemce, kteří chtějí prostory KD využívat a zároveň nespadají do kategorie důchodců, je za pronájem místnosti účtován poplatek ve výši 50 Kč hod na 1 místnost.

Provozní doba Klubu důchodců:

Pondělí: 13:00 – 17:00
Úterý: 10:00 – 14:00
Středa: 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 13:00 – 17:00
Neděle: 13:00 – 17:00 (2x za měsíc)

Adresa:
Klub důchodců
Kalusova 1170
74401 Frenštát pod Radhoštěm

Kontakt:
Miloslava Božiková – vedoucí Klubu důchodců
mob.: 723 667 973, email: sss@mufrenstat.cz

Web: sssfrenstat.cz

Město Frenštát pod Radhoštěm se nachází v poklidném prostředí podhůří Beskyd a zároveň je nazýváno vstupní bránou do CHKO Beskydy. Je stále oblíbenějším turistickým cílem, vyžití zde najdou milovníci turistiky, cykloturistiky i lyžování.

V roce 1994 vzniklo ve Frenštátě pod Radhoštěm Turistické informační centrum (TIC), které i dnes poskytuje turistům a návštěvníkům požadované informace v oblasti cestovního ruchu v této oblasti. Zeptat se můžete na možnosti ubytování, stravování nebo kulturního a sportovního programu.

Kromě potřebných informací, které vám informační centrum poskytne, lze na tomto místě zakoupit např. mapy, suvenýry, pohlednice nebo také vstupenky na frenštátské kulturní akce.

Kde najdete Turistické informační centrum Frenštát

Turistické informační centrum
Náměstí Míru 1
744 01 Frenštát p. R.

Kontakt na TIC Frenštát

Tel.:  +420 556 836 916
E-mail:  ic@mufrenstat.cz

Autokemp Frenštát

Autokemp Frenštát pod Radhoštěm se nachází v malebné oblasti podhůří Beskyd, na výjezdu z Frenštátu směrem na Nový Jičín, Kopřivnici a Ostravu. Je obklopen lákavými turistických místy i cyklotrasami. Autokemp je otevřen celoročně. Celý areál je bezbariérově upraven a svým návštěvníkům nabízí připojení k internetu.

Kromě relaxačního či turistického využití  je možné také frenštátský autokemp pronajmout pro soukromé účely, jako je např. svatba, školní výlet, firemní akci atp. Autokemp vlastní 22 různě zbarvených chatek, z nichž některé lze díky vytápění využít také v zimním období. Zázemí poskytuje také těm návštěvníkům, kteří se chtějí ubytovat ve vlastních karavanech.

Od 6.října 2014 jsou v Autokempu Frenštát přijímány objednávky na ubytování telefonicky, v době od 06:00 – 14:00 h.

Adresa

Autokemp Frenštát pod Radhoštěm
Dolní 1807
744 01  Frenštát pod Radhoštěm

Kontakt Autokemp Frenštát p. R.

Recepce

Vedoucí autokempu

Zdroj, foto: autokemp-frenstat.cz