Štítky Posts tagged with "populace"

populace

Rozvoj hospodářství ovlivňuje růst populace a rozvoj urbanismu. Spolu s tím souvisí i rozvoj školství. Prosperující podniky jsou zdrojem pracovních příležitostí. Jistota práce způsobuje,...

Rozvoj města s populace je úzce spjat s hospodářskou výrobou. Jak již bylo řečeno, růst populace je do jisté míry dokladem hospodářské prosperity. Dobře...