Příbor

Příbor

Příbor byl založen v roce 1251 hrabětem Frankem z Hückeswagenu a je známo především jako město, ve kterém se narodil světoznámý zakladatel psychoanalýzy, Sigmund Freud.

Historie školství

Koncem 17. století přivedl hlavní biskup Karel II. Lichtenštejnský do města piaristy, kteří zde v roce 1694 založili kolej a gymnázium. To mělo za následek velký rozmach školství a Příbor se tak stal pedagogickým centrem. Gymnázium bylo časem zrušeno, ale později, v roce 1875 zde byl zřízen český učitelský ústav, který fungoval až do roku 1938 a vychoval celou řadu známých pedagogů. Příboru se dříve říkalo moravská Litomyšl.

V roce 1904 bylo v Příboru založeno dnešní Masarykovo gymnázium, nad jehož vchodem se tyčí tři alegorické sochy od Františka Úprky.

Památky

V roce 1989 byla historická část města prohlášena za městskou památkovou rezervaci. Centrem Příboru je náměstí Sigmunda Freuda a domy s podloubím. Uprostřed náměstí se nachází sousoší Panny Marie s Jezulátkem z roku 1713 a sochy sv. Rocha a sv. Floriána. Výjimečná je také budova nárožní radnice, která byla postavena v letech 1936 – 1938 ve funkcionalistickém stylu. Nedaleko náměstí stojí také farní kostel Narození Panny Marie.

Příbor se pyšní hned několika kostely. Kromě již zmíněného farního kostela Narození Panny Marie zde najdete také kostel sv. Kříže, kostelík sv. Františka Serafinského a barokní kostel sv. Valentina.

Sigmund Freud

Dvě uličky pod náměstím stojí osamocený jednopatrový dům, ve kterém se v roce 1856 narodil židovské rodině Sigmund Freud. V Příboru strávil pouze první tři roky svého života, pak se celá rodina odstěhovala do Vídně.  Kousek od náměstí najdeme pomník věnovaný Freudovi.