Radhošť

Radhošť

Radhošť (1129 m.n.m.) je nejvyšším vrcholem radhošťských Beskyd a okresu Nový Jičín. Od nepaměti přitahoval zvědavost a jitřil fantazii lidu. Valašští salašníci opředli tuto horu mnoha pověstmi a legendami, které se vyprávějí dodnes.

Radhošť bývá tradičně spojována s uctíváním pohanského boha večerní oblohy, ohňů a světel hvězd Radegasta. Naši předkové k němu měli úctu. Zdaleka za ním přicházeli, aby mu přinesli své dary. Koncem jara na Radhošti staří Slované slavili letní slunovrat.

Podle legendy nechali jeho modlu na vrcholu hory zbořit po svém příchodu na Velkou Moravu soluňští misionáři Konstantin a Metoděj. Vyprávění o Radegastovi má spojitost s radhošťským podzemím. Říká se, že pohanská modla byla uložena v podzemním chrámu. Horský masív Radhoště je skutečně protkán sítí podzemních chodeb, pseudokrasových pískovcových jeskyní, které dosahují délky několika stovek metrů.

Romantický pohled na Radhošť se stal inspirací pro mnohé literární velikány jakými byli například František Palacký, Jan Kollár nebo František Táborský. Hora se zároveň stala vděčným námětem pro umělce Bohumíra Jaroňka a Jana Kobzáně. Osobně Radhošť navštívili básníci Svatopluk Čech, Petr Bezruč, Otakar Březina nebo Jaroslav Seifert.

V roce 1931 bylo na Radhošti odhaleno bronzové sousoší Cyrila a Metoděje a nedaleko Pusteven Radegastova socha. Autorem obou uměleckých skvostů je Albín Polášek. Socha Radegasta byla úmyslně obrácena zády k příchozím, zatímco cyrilometodějské sousoší stojí čelem, aby návštěvníky radhošťského vrcholu vítalo. Když 4. dubna 1938 poškodil sochu Radegasta blesk, postaral se o její opravu sám Albín Polášek. V roce 1982 byla socha opět restaurována. Původní umělý kámen s příměsí železa a žulové drti se časem začal drolit, a tak bylo rozhodnuto, že se vyrobí přesná kopie Radegastovy sochy. V roce 1997 zahájili kameníci z Leskovce na Vsetínsku práci na nové soše radhošťského pohanského boha, která byla dokončena k 30. 6. 1998. Kopie byla umístěna na místě drolícího se originálu, tedy na Radhošti. Pravý Radegast dodnes stojí ve vestibulu frenštátské radnice. Od 60. let 19. století se na Radhošti konají každý rok 5. července cyrilometodějské poutě, kterých se účastní tisíce lidí.

Na Radhošti se dále nachází tzv. Cyrilometodějská kaple, kterou zbudovali lidé v dobách působení věrozvěstů Cyrila a Metoděje (jejich příchod se datuje k roku 863). Stavbu navrhl kroměřížský stavitel architekt Skibinský ve stylu byzantských staveb, aby tak symbolizoval byzantský původ obou světců. V roce 1897 byl položen základní kámen a už v roce 1898 byla kaple dokončena. Později byla obložena šindelem a k budově byly navíc přistavěny ochozy a zvonice. Výše uvedené sousoší Cyrila a Metoděje bylo postaveno na místě kamenného kříže z roku 1805. Interiér kaple osvětluje osm oken zdobených postavami patronů české země a scénami ze života světců. Oltář zkrášluje kopie obrazu Valašské madony od Adolfa Liebschera. Obrazový triptych Valašská madona patřil na Valašsku ke kultovním obrazům poválečné doby.