Trojanovice

Trojanovice

Historie

Trojanovice vznikly oddělením pasek od města Frenštátu v roce 1748. Klíčem k historii podhorské obce Trojanovice, do jejíhož katastrálního území patří i část Radhoště a Pusteven, je Památník bratří Strnadlů a Jana Knebla. V přízemí tohoto trojanovického muzea si mohou návštěvníci prohlédnout například kopii pečeti z roku 1766, na níž je použit pro obci název Trojanovská, nebo mužský a ženský kroj, který dříve obyvatelé této obce nosili. Vzácností je také Valašský betlém z roku 1930, který vytvořil frenštátský řezbář Josef Knězek. Na místě dnešního muzea se nacházelo stavení, v němž se narodili malíř Antonín Strnadel, sochař Jan Knebl a spisovatelé Bohumír Strnadel-Četyna a Josef Strnadel.

Památník bratří Strnadlů a Jana Knebla

Památník trojanovických rodáků, kontakt: 556 839 241

Pohankový mlýn

Ve mlýně na Kopané ve Frenštátě pod Radhoštěm se loupe pohanka již od roku 1861 mechanickým způsobem, při němž nejsou znehodnocovány vitamíny. Cílem mlýna je, aby pohanka i nadále přinášela lidem zdraví, které stále zůstává tím největším bohatstvím každého člověka. Po telefonické domluvě je možné zajistit ve mlýně exkurze s možností ochutnávky pohankových jídel a prodejem pohankových výrobků. Kontakt: 556 835 448.

Odkazy