Církevní památky

Církevní památky

Kostel sv. Jana Křtitele

Kostel sv. Jana Křtitele zezadu Kostel sv. jana Křtitele zepředu

Tzv. „horní“, pozdně gotická stavba z r.1634, pozdějšími stavebními zásahy doznala značných změn. Barokní kamenný krucifix u kostela postaven v r.1753, lípy vysázeny v r.1862, architektura zdi s křížovou cestou zbořena v r.1975.

Kostel sv. Martina

Kostel sv. Martina z ulice Dolní Kostel sv. Martina

tzv. „farní“ či „dolní“, postaven na místě staršího kostela, který byl zničen po požáru města v r.1661. Boční kaple sv. Barbory a sv. Jana Nepomuckého byly postaveny v r.1740. Vystaven obraz A. Libschera Valašská madona.

Sloup P. Marie

Sloup p. Marie Sloup panny Marie - detail
z r.1686. Ranně barokní pískovcová statue je situována do dolní části náměstí.

Lurdská kaple sv. Marie

Kapli na Horečkách dala v roce 1902 postavit manželka pana Bumbaly jako dík za navrácení zdraví. V roce 1931 byl panem Cholevou darován zvonek. Tradičně se zde koná o svátku sv. Ducha pouť. Kaple je otevřena od 1. května do poloviny října.

Kamenný kříž

Pískovcový kříž

Nápis na kříži

Barokní pískovcový kříž osazený na tvarovaném soklu. Boční strany jsou přizdobeny, na zadní straně se nachází datace 1753 a obdélníková litinová tabulka s delším textem připomínající sv. misii r. 1869. Korpus Krista je zpracován ve vysokém reliéfu. Tvář je jemně modelovaná, anatomie dobře zvládnutá. Přestože se kříž svou ornamentikou opožďuje za rokem vzniku – 1753 – jedná se o práci dobré dobové úrovně.