Ostatní

Ostatní

Budova školy z roku 1876 – muzeum

Muzeum - bývalá chlapecká škola

Původně chlapecká měšťanská škola, druhá česká škola na Moravě. Při vstupu pamětní desky spisovatele Karla Kálala a obětí 11. světové války z řad učitelů Alfréda Havleny, Viléma Hurta a Karla Rašky. V roce 2007 bylo i za přispění EU v budově zprovozněno Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm, příslušející k příspěvkové organizaci Muzeum Novojičínska. Kromě stálých expozic o historii města, turistice, přírodě, vystěhovalectví, slavných místních umělcích, tkalcovství a podobně se zde konají také různé výstavy.

Sušárna ovoce – Papratná na Horečkách

Objekt v soukromém vlastnictví. Původní sušárna na ovoce je dobře udržována, objekt lázní na sousedním pozemku byl však přestavěn. Toto dílo patří k dosud nepublikovaným v odborné literatuře.

Budova bývalé textilní továrny

Budova bývalé textilní továrny Ing.V. Křenka v Nádražní ulici z r.1911, jedna z prvních staveb s železobetonovým skeletem u nás, zřejmě inspirována ateliérem francouzského architekta A. Perreta.

Skokanské můstky

Skokanský můstek - pohled zdola
Skokanský můstek Pohled z můstku na Frenštát