Základní informace

Základní informace

Stručná historie

Město Frenštát pod Radhoštěm leží uprostřed malebné krajiny moravských Beskyd mezi soutokem Lubiny a Lomné. Pro nedostatek písemných dokladů patrně nikdy nezjistíme přesné datum založení Frenštátu pod Radhoštěm ani osobu jeho zakladatele. Osídlení kotliny spadá zřejmě do období velké kolonizace ve 13. a 14. století, přesněji do období let 1293 – 1316. Vznik a rozvoj města byl zpočátku svázán se šostýnským panstvím, později pak s panstvím hukvaldským olomouckého biskupství.

První pramenný doklad s výpovědní hodnotou připomíná existenci města až k roku 1382. Od 16. století nabývá město na důležitosti svým obchodem a trhy, uvádí se železný hamr, řemeslná výroba. Jako první z cechů se dokládá v roce 1598 cech tkalcovský. Třicetiletá válka a valašská lidová povstání postihla i Frenštát. V roce 1626 byl vypálen, roku 1646 obsazen Švédy, podvakrát jej postihl mor. Od poloviny 17. století dochází k jeho hospodářskému rozvoji. Souvislost zde nacházíme s pasekářskou a valašskou kolonizací. Z řemesel se rozvijí a nabývá na důležitosti především tkalcovství. Krize odbytu, které toto řemeslo provázely, vedou od poloviny 19. století k početnému vystěhovalectví do Ameriky. Přesto však toto řemeslo přináší obživu většině obyvatel města až do nedávné minulosti. V roce 1781 byl Frenštátu pod Radhoštěm přiznán titul města.

Krásné okolí, zdravé podnebí a pohostinnost obyvatel sem lákaly nejen turisty, ale často i k trvalému pobytu řadu výtvarných umělců, spisovatelů, hudebních skladatelů a vědeckých pracovníků, především národopisců. Slibný vývoj města, pokračující ve dvou desetiletích první republiky ukončila druhá světová válka.

Současnost

V současné době má Frenštát pod Radhoštěm asi 11 600 obyvatel a rozkládá se na rozloze 1143 ha. Průměrný věk obyvatel je 35,9 let. Ve městě se nachází veškerá občanská vybavenost – pošta, školy, zdravotnická zařízení a policie.

Kultura

Ve Frenštátě pod Radhoštěm se kromě jiného soustřeďuje i kultura a tradice místního folklóru. Národopisní pracovníci na svém sjezdu v roce 1924 v Brně rozhodli, že oblast Frenštátska nářečně patří k Lašsku a národopisně k Valašsku. Frenštátsko je oblastí, v níž současná lidová tvořivost přímo navazuje na starou tradici lidového umění.

Ve městě už mnoho let působí folklórní skupiny Radhošť a Sedmikvítek, které stále úspěšně udržují místní tradici.

K městu neodmyslitelně patří i muzeum. První exponáty tohoto muzea se podařilo shromáždit už koncem 19. století. V roce 1893, v době příprav na Národopisnou výstavu, byl ve městě ustanoven Národopisný výbor, jehož členové později věnovali sbírky městu. Muzeum se specializuje na vývoj tkalcovství a lidový výtvarný projev. Dokumentuje oblast dvou národopisných regionů – Lašska a Valašska. V muzeu jsou vystaveny také některé malované Betlémy, které byly ve městě v minulosti hojně vyráběny. K vzácným exponátům patří také kolekce starých maleb na skle a soubor výklenkových sošek.