Vývoj od roku 1945 do roku 1989

Vývoj od roku 1945 do roku 1989

Po válce došlo ke krátkému obnovení činnosti za okupace zrušených spolků a organizací. Svou činnost znovu zahájily Tělocvičné jednoty Sokol, Orel a DTJ. Avšak vítězství komunistů v r. 1948 přineslo změnu i v kulturně společenském životě obcí. Snaha komunistického vedení ovládnout a řídit život společnosti se projevil nejen v hospodářství a politice, ale i v kulturním a společenském životě.

V letech 1945 – 1948 došlo k znárodnění podniků. Nekomunistické politické strany v zemi byly zrušeny nebo jejich činnost silně omezena. Tím byla většina spolků odříznuta od svých sponzorských a ideových zdrojů. Následovalo postupné slučování spolků (např. sloučení TJ Orel s jednotou Sokola) a posléze direktivní zrušení. Tak kromě Orla a Sokola zanikl i Křesťansko sociální spolek, Matice Radhošťská apod.. Spolkovou činnost převzal do svého řízení komunistický stát, prostřednictvím závodních odborových organizací vzniklých při státních podnicích.

Ochotnická činnost se napříště rozvíjela při odborových organizacích závodů MEZ a TON, od roku 1961 se slučují v jeden ochotnický soubor DAR MEZ Frenštát, jehož činnost skončila v r. 1990.
Při podniku MEZ byla založena Tělovýchovná jednota TJ MEZ, která sdružovala veškeré iniciativy na poli sportovním. Kromě TJ MEZ se úspěšně rozvíjela činnost jezdeckého oddílu TJ SLOVAN.

Ostatní kulturní a společenské aktivity se rozvíjely pod vedením Městského národního výboru. Za přispění podniků MEZ, TON a Slezan byl v letech 1961 – 1964 vybudován Dům kultury ROH. Bylo vybudováno divadlo v přírodě na Horečkách a upravena budova kina (někdejší Kino Sokol). O volný čas mládeže se staral Dům pionýrů a mládeže.

DAR MEZ Frenštát

Pokračovatelem ochotnické tradice se po druhé světové válce staly tři organizace. První z nich byl Divadelní soubor při podniku MEZ Frenštát. Zahájil svou činnost v r. 1951 hrou A. Jiráska Otec. Během své desetileté existence uvedl 19 her (např. Kutnohorští havíři J. K. Tyla, Tři mušketýři A. Dumase, Malajská romance M. Brandové), s některými inscenacemi se zúčastnili krajských a národních přehlídek amatérských souborů.

Další amatérskou skupinou byl Divadelní soubor TON, který vznikl v r. 1957 při stejnojmenném podniku. Z jejich činnosti stojí za zmínku Jakub Oberva V. Martínka či Paličova dcera J. K. Tyla. Třetí společností byl DAR (Divadlo a recitace), který působil ve městě v letech 1954 – 1961. Kromě divadelních vystoupení pořádal i recitační večery, např. Seifertův večer (1955), Bezručův večer (1955), Večer Fráni Šrámka (1956) či Večer indické milostné poezie (1956).

V roce 1961 se dosavadní ochotnická aktivita začala ubírat společnými cestami. Sloučení dosavadních divadelních souborů vznikl DAR MEZ Frenštát, jeho činnost trvala až do r. 1990. Za ten čas soubor nastudoval 26 představení a byl několikrát oceněn na krajských přehlídkách (v letech 1974, 1975, 1977 a 1979). Mezi nejúspěšnější vystoupení patřily Hrátky s čertem J. Drdy, Rozrušená země M. Šolochova a Dům na nebesích J. Hubače.

Dům kultury ROH ve Frenštátě p.R.

Byl vybudován v letech 1961 – 1964 za přispění Městského národního výboru a frenštátských podniků, především závodu MEZ. Zde byla soustředěna většina spolkových aktivit, přednáškové cykly a jazykové kurzy. Od r. 1965 byla v budově DK umístěna knihovna. V DK se konaly výstavy místních i krajových umělců a od r. 1966 bylo v jeho prostorách otevřeno Divadlo hudby.

Pravidelně se tu organizovaly koncerty a vystoupení místní Lidové umělecké školy. Klub přátel hudby pořádal vystoupení předních umělců a hudebních souborů z celé republiky. V roce 1970 se z podnětu Domu kultury konalo na 1 700 nejrůznějších akcí, jichž se zúčastnilo na 123 tisíc návštěvníků.

TJ MEZ Frenštát p.R.

V padesátých letech došlo k rozvoji sportovního života. Stavěla se nová sportovní zařízení. Ta jsou většinou financována státem nebo některými průmyslovými podniky (především MEZ Frenštát). Práci často pomáhali brigádnicky zajišťovat občané města či zaměstnanci podniků, většinou zdarma formou takzvaných akcí „Z“.

Vznikla organizace Tělovýchovná jednota MEZ, která se podílela na organizaci sportovního života ve městě. Sloučila dosavadní tělovýchovné a turistické organizace (např. TJ Sokol, Pohorská jednota Radhošť) a převzala také jejich majetek. TJ MEZ vyvíjela činnost v jednotlivých oddílech: lyžařský, kopaná, odbíjená, tenisový, stolní tenis, karate, horolezectví, kulturistika, sportovní gymnastika, turistika, košíková, plavání, krasobruslení a šachy. TJ MEZ disponovala Sokolovnou, orelským hřištěm Na nivách a budovami Pohorské jednoty Radhošť. V šedesátých letech byl vybudován areál skokanských můstků na Horečkách – v r. 1968 vybudován první skokanský můstek (K=43 m) pro trénink mladšího dorostu a v r. 1969 dva další můstky (K=72 a K=90m). V letech 1971 – 1973 byly můstky pokryty umělou hmotou DUROKRYT.

Mezi nejvýznamnější oddíly TJ MEZ patřil oddíl lyžařský. V padesátých letech zde vynikali ve sjezdovém lyžování Zdeněk a Ludmila Parmovi, František Pitucha, počátkem 70. let se dostal do popředí oddíl běžkařů (Karel Sacký a Miroslava Jaškovská). Mezi nejvýznačnější sportovce však bezesporu patří Jiří Raška, olympijský vítěz ve skoku na lyžích na ZOH v Grenoblu (1968).

Tyto úspěchy podnítily další výstavbu lyžařského areálu na Horečkách. Od r. 1973 se zde pravidelně konají závody ve skoku na lyžích GRAND PRIX. V r. 1983 byla v areálu zprovozněna sedačková lanovka, vedoucí od doskočiště můstku (K=90m) k restauraci pod věží můstku.

Významným oddílem byl i oddíl odbíjené, kde především ženy a dorostenky vždy patřily mezi nejlepší družstva tehdejší ČSSR.

Zpět