„Fungování Fondu Pustevny je na startu a je podmíněno spoluprací signatářů memoranda, podnikatelů a dalších subjektů. Naším společným zájmem je zvelebování turisticky oblíbené lokality,“ nechal se slyšet za radní Zlínského kraje Jan Pijáček, zodpovědný za oblast cestovního ruchu.