25.8 C
Munich
Neděle, 14 července, 2024

Frenštát chce změnit své sociální služby. Už nemají být pod městem.

Must read

Obsáhlý blok osmatřiceti bodů čeká ve čtvrtek 24. června zastupitele ve Frenštátu pod Radhoštěm. Mimo jiné budou jednat o bezúplatném převodu fotbalového areálu TJ Frenštát pod Radhoštěm, poplatku ze psů a místním poplatku z pobytu a mnoha dalších zajímavých bodech. Schvalovat taktéž budou účetní závěrku a závěrečný účet města za rok 2020.
K projednání je připraven materiál týkající se transformace organizační složky města Střediska sociálních služeb. „Zastupitelstvu města bude předložen návrh na převedení dvou registrovaných sociálních služeb, konkrétně Pečovatelské služby a Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub Kryt, nyní provozovaných městem prostřednictvím Střediska sociálních služeb, pod externí poskytovatele. Dle předkládaného návrhu převezme Pečovatelskou službu Charita Frenštát pod Radhoštěm a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Kryt převezme Armáda spásy. Nejde tedy o zrušení uvedených sociálních služeb, ale o změnu jejich poskytovatelů,“ uvedl místostarosta města Pavel Mička.

Středisko podle něj bude nadále zajišťovat provoz městské ubytovny, klubu důchodců a hygienického zázemí pro terénní práci a zaměří se více na pomoc seniorům ubytovaným v Domech s pečovatelskou službou. Cílem transformace je sjednocení organizace a systému financování sociálních služeb na území města a ORP. Se všemi klienty městských sociálních služeb budou změny poskytovatelů osobně projednány a bude jim nabídnuta pomoc při uzavírání smluv s novým poskytovatelem“

Frenštátští zastupitelé budou dále v rámci programu schvalovat poskytnutí individuálních dotací a dotací v rámci prvního kola žádostí z dotačních programů. Seznámí se s aktuálním stavem Plánu oprav a investic. Tradičně zastupitelstvo projedná majetkoprávní záležitosti, rozpočtová opatření, dotační projekty a mnohé další.

Sourcedenik.cz
- Advertisement -spot_img

More articles

- Advertisement -spot_img

Latest article